Hites.sk

There are no translations available.

Ponuka telekomunikačných produktov

HiTeS Slovakia s.r.o. je distribučným partnerom

SITE test system

SITE testovací systém ponúka riešenie, ktoré telekomunikační operátory sami prevádzkujú. Toto pozostáva zo sofistikovaného hardvéru a softvéru, ktorý môže byť jednoducho integrovaný do existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo vedie k doplnkovým riešeniam, ako monitorovanie celého systému telekomunikačného operátora. Základnou vlastnosťou systému je vysoká flexibilita, a tak sa môže prispôsobiť presne požiadavkám ľubovoľného sieťového prostredia.

HiTeS Slovakia s.r.o. je distribučným partnerom

Global Roamer

Gloabal Roamer je prostriedok na emuláciu vlastností reálnych “roamerov”, poskytujúci úplné end-to-end testy s použitím mobilných zariadení, ktoré sú umiestnené po celom svete. Keď Váš zákazník pricestuje do zahraničia, očakáva, že všetky služby, na ktoré je zvyknutí doma, budú pre neho stále dostupné .

POSLANIE HiTeS Slovakia

Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom

návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri

Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi

naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov

HiTeS Slovakia

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou

Copyright © 2020. All Rights Reserved.