Get Adobe Flash player
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
There are no translations available.

ŠETRENIE ENERGIE
 
KYENOTE SIGOS
TELEKOMUNIKAČNE SLUŽBY
Systém na úsporu elektrickej energie na verejnom osvetlení
 
SITE test system
 
Telco služby
 • Špeciálne transformátory a riadenie na báze µP znižujú spotrebu a chránia osvetlovacie zariadenia proti prepätiu a kolísaniu napätia
 • Napätie lampy je možné nastaviť na ľubovolný čas a dni v týždni v závislosti na prevádzke
 • Úspora nákladov na údržbu predĺžením životnosti osvetlovacích prostriedkov
 • Úspora energie 25 – 40 %
 • Jednoduchá inštalácia ďalej...
setrenie energie
 • SITE testovací systém ponúka riešenie, ktoré telekomunikační operátory sami prevádzkujú.
 • Toto riešenie pozostáva zo sofistikovaného hardvéru a softvéru, ktorý môže byť jednoducho integrovaný do existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo vedie k doplnkovým riešeniam, ako monitorovanie celého systému telekomunikačného operátora.
 • Základnou vlastnosťou systému je vysoká flexibilita, a tak sa môže prispôsobiť presne požiadavkám ľubovoľného sieťového prostredia ďalej...
 • Projektová dokumentácia
 • Akvizičná a inžinierska činnosť
 • Výstavba
 • Swap technológie
 • Konvergencia TDM do IP
 • Popredajné služby
 • školenia
 • Optické a metalické siete. ďalej...
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou