Get Adobe Flash player
hites

Projektová dokumentácia


pre komplexné riešenia v oblasti informačno-komunikačných technológií a sieťových riešení.

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, vrátane:
  • Situačné plány rozmiestnenia stojanov a technológií
  • Umiestnenie technológie a pod modulov v stojanoch
  • Konfigurácia jednotlivých dosiek plošných spojov
  • Sieťové plány
  • Nákresy jednotlivých rozvodov (MDF, DDF, ODF)
  • Káblovacie plány
  • Dokumentácia konečného vyhotovenia
  • A ďalšie špecifické požiadavky

v prevedení ako predprojektová dokumentácia, projektová dokumentácia a porealizačná dokumentácia.
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou